Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Nieuws

Tik tok! Vrachtwagenchauffeur? Wacht niet met uw nascholing ‘vakbekwaamheid’


Lag u als vrachtwagenchauffeur de voorbije maanden/jaren in een diepe winterslaap, dan is het tijd om wakker te worden – lees: in actie te schieten. Maar waarom dan?

Wel… Sinds 2007 goot de federale regering een Europese wet in een Belgisch jasje. Het Koninklijke Besluit dat hieruit voortvloeide stelde dat énkel een rijbewijs niet meer voldoende is voor het vervoer van goederen (en personen) over de openbare weg, maar dat er ook een ‘vakbekwaamheid’ vereist is. Deze terminologie is van toepassing voor iedereen die zich bezighoudt met commercieel goederenvervoer, zij het voor eigen rekening of voor derden. Dit geldt voor de categorieën C1, C, C1 / E en C + E.

De nascholingsplicht voor vrachtwagenchauffeurs van bovenstaande categorieën werd officieel van kracht op 1 september 2009. Elke chauffeur die na deze datum zijn rijbewijs en vakbekwaamheid heeft behaald, moet per vijf jaar minstens 35 uren nascholing volgen om zijn rijbewijs te kunnen behouden. De 35 uren worden opgesplitst in 5 blokken van 7 uren en kunnen gevolgd worden in één van de opleidingscentra van ons bedrijf, die daarvoor de erkenning van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit heeft ontvangen.

En de tijd dringt! Deze bepaling, ook wel beter bekend onder de noemer ‘Code 95’, moet ten laatste op 9 september 2016 op het rijbewijs worden aangebracht. Doet u dit niet, rijdt u per definitie zonder rijbewijs, wat zware gevolgen kan hebben bij mogelijke controles of ongevallen. Na het behalen van het gewenste attest wordt op het rijbewijs een nieuwe ‘Code 95’ vermeld, met hiernaast een extra vervaldatum.

Training Solutions heeft een achttal modules in zijn opleidingsaanbod opgenomen. Het is voor de chauffeur vrij om te kiezen welke vijf hij wil volgen om op orde te geraken met zijn attest. Wij bieden de volgende modules:
 • E.H.B.O voor vrachtwagenbestuurders
 • Ladingzekering
 • Ladingzekering en aslastverdeling
 • Ongevallen vermijden – Invullen aanrijdingsformulier
 • Preventie vrachtwagenbrand
 • Rij- en rusttijden en gebruik tachograaf
 • Voorkomen van fysieke risico’s bij vrachtwagenchauffeurs
 • Opfrissing wegcode en aanrijdingsformulier
   
De nascholing is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personentransport, maar er zijn enkele uitzonderingen. De volgende onderverdelingen worden vrijgesteld:
 • Voertuigen die maximaal 45km/uur rijden
 • Voertuigen van strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer, ordehandhaving,…
 • Testvoertuigen, alsook voertuigen voor onderhoud en herstellingen
 • Voertuigen voor reddingen of noodtoestanden
 • Voertuigen voor niet-commercieel goederen- en/of personenvervoer
 • Voertuigen die de bestuurder nodig heeft voor zijn werk voor het vervoer van materiaal, op voorwaarde dat dit niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is

! Belangrijk: Deze opleiding van Training Solutions komt tevens in aanmerking voor een toekenning van betaald educatief verlof, aan werknemers tewerkgesteld in het Vlaams gewest.