Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Opleiding "Nascholing vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeurs"

 
Voor uw opleidingen “vrachtwagenchauffeurs” stelt Training Solutions een formule voor onder de vorm van packs.  Dankzij deze “packformule” zullen uw chauffeurs op tijd en in de verschillende thema’s worden opgeleid.Strengere regelgeving voor de 2e cyclus van de Code 95 – nascholing vakbekwaamheid
Voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden na 1 feb 2013 en voor alle chauffeurs die aan hun 2e reeks van 35u nascholing moeten beginnen:

 

  •  Elke chauffeur moet van elk thema minstens 1 opleiding van 7u volgen
  •  Er MOET minimaal 3u praktisch rijonderricht gevolgd worden.

Thema’s:
Thema 1: Nascholing in rationeel rijden o.b.v. de veiligheidsvoorschriften
Vallen hieronder: eco-driving, ladingzekering met simulaties, ladingzekering met praktijkdemo

Thema 2: Toepassen van de voorschriften
Daaronder verstaat men: kennis van het sociale klimaat en reglementering van het wegvervoer, regelgeving betreffende het goederenvervoer.
vb. rij- en rusttijden/digitale tachograaf

Thema 3: Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek
Volgende modules vallen onder dit punt: vb. EHBO, omgaan met agressie, klantgerichtheid, gezonder leven….